DECLARATIA 390 VIES PDF

Vezi AICI detalii Declaratia recapitulativa se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Cum verifica organul fiscal declaratia? Pentru fiecare declaratie recapitulativa organul fiscal competent verifica: -corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizeaza operatiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul contribuabililor; -integralitatea codurilor de inregistrare in scopuri de TVA ale operatorilor straini inscrisi in declaratia recapitulativa: inscrierea corecta a codului de tara, precum si a numarului de caractere ale codului. Contrubuabilii vor fi notificati in doua cazuri: 1. Ca urmare a verificarii formale: -Dupa prelucrarea declaratiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative ce prezinta erori, potrivit pct.

Author:Bagore Tedal
Country:Gabon
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):15 July 2004
Pages:196
PDF File Size:11.43 Mb
ePub File Size:5.6 Mb
ISBN:489-7-28197-653-4
Downloads:48595
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YozshuhnDepunerea declaratiei recapitulative 1. Declaratia recapitulativa se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.

Verificarea formala a declaratiilor recapitulative Pentru fiecare declaratie recapitulativa organul fiscal competent verifica: a corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizeaza operatiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul contribuabililor; b integralitatea codurilor de inregistrare in scopuri de TVA ale operatorilor straini inscrisi in declaratia recapitulativa: inscrierea corecta a codului de tara, precum si a numarului de caractere ale codului.

Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificarii formale 3. Dupa prelucrarea declaratiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative ce prezinta erori, potrivit pct. Notificarile prevazute la pct. Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaratiilor recapitulative 4.

Dupa prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaratii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificari pentru depunerea declaratiei. Organizarea bazei centrale de date "Declaratii recapitulative" 5. Informatiile din declaratiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum si cele depuse ca urmare a notificarilor transmise de organele fiscale competente se inscriu intr-o baza de date denumita "Declaratii recapitulative".

Baza de date "Declaratii recapitulative" cuprinde 5 sectiuni: - livrari - in care se inscriu toate livrarile intracomunitare de bunuri cod L , toate livrarile ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare cod T , toate livrarile intracomunitare de bunuri efectuate in cadrul regimului special pentru agricultori R ; - achizitii - in care se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri cod A ; - prestari servicii - in care se inscriu prestarile intracomunitare de servicii cod P ; - achizitii servicii - in care se inscriu achizitiile intracomunitare de servicii cod S ; - transferul de bunuri in cadrul regimului stocuri la dispozitia clientului, prevazut la art.

Centralizarea informatiilor din declaratiile recapitulative 6. In termen de cel mult doua zile lucratoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite Centrului National pentru Informatii Financiare baza de date cuprinzand declaratiile recapitulative depuse in luna respectiva, si anume: - declaratiile recapitulative corecte; - declaratiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA; si - declaratiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuata corectia ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise. Cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei de raportare, Centrul National pentru Informatii Financiare pune la dispozitia Serviciului central de legaturi datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, in vederea transmiterii prin sistemul VIES.

Gestionarea datelor din declaratiile recapitulative rectificative 7. Declaratiile recapitulative rectificative se prelucreaza in momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

In termen de cel mult doua zile lucratoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite Centrului National pentru Informatii Financiare baza de date cuprinzand diferentele dintre declaratiile recapitulative rectificative depuse in luna respectiva si declaratiile recapitulative initiale.

LUTJE PROFETIKE PDF

Sfaturi de la experti

.

GARTNER 2013 MAGIC QUADRANT FOR ENDPOINT PROTECTION PLATFORMS PDF

Sfatul expertului Robert Gearba: Ce se declara in Declaratia 390 VIES?

.

BOBAN AND MOLLY PDF

ANAF modifica formularul 390 VIES. Ce informatii noi trebuie declarate

.

LA DESHEREDADA PDF

DeclaraĊ£ia recapitulativă VIES 390

.

Related Articles