GEESTELIKE OORLOGVOERING PDF

Waarom behoort elke gelowige geestelike oorlogvoering te doen? Satan se doel, strategie en werksmetodes Mostert, Bennie. Geestelike Oorlogvoering: , gedeeltes vanuit-p. Hy wil aanbid word as god.

Author:Zulushakar Dilkree
Country:Zambia
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):15 February 2016
Pages:358
PDF File Size:19.50 Mb
ePub File Size:20.28 Mb
ISBN:860-5-49774-865-8
Downloads:44065
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashigamiWaarom behoort elke gelowige geestelike oorlogvoering te doen? Satan se doel, strategie en werksmetodes Mostert, Bennie. Geestelike Oorlogvoering: , gedeeltes vanuit-p. Hy wil aanbid word as god. Hy vertel leuens. Hy hou mense in onkunde. Hy domineer en manipuleer. Vervolgens noem ons enkele van die dinge wat Satan daagliks in die praktyk doen: Sonde het by Satan begin, hy is die outeur daarvan en hy het die mens verlei om ook sonde te doen Gen.

Hy plaas bose en slegte gedagtes in die denke van die mens Joh. Hy kan die Woord van die Here wat na mense toe kom, uit hulle gedagtes wegsteel Mark. Hy plaas valse en huigelagtige mense tussen die kinders van God Matt.

Hy val die kinders van die Here aan en probeer die lewe vir hulle vol lyding en swaarkry maak Luk. Hy maak mense siek, veroorsaak ongelukke en bring sodoende hartseer en verydeling in mense se lewens.

Daarteenoor kan hy ook genees en wonders doen en mislei hy baie mense op hierdie manier 2 Tess. Hy probeer die kinders van die Here verhinder om die wil van die Here te doen, om te werk vir die Here en om hulle begeertes in vervulling te sien. Hy probeer ook verhinder dat die werk van die Here kan voortgaan 1 Tess. Hy is dikwels die oorsaak dat kinders van die Here in tronke beland Op. Hy kla die gelowiges by God aan Op.

Die Satan probeer mense in onkunde hou oor geestelike waarhede soos bv. Satan por mense aan om ongehoorsaam te wees aan die Woord van God, die wil van God en die waarheid Ef. Hy blaas haat en vyandskap teen mense aan en veroorsaak sodoende twis, tweedrag, partyskappe, geweld, oorlog en moord.

Hy maak mense agterdogtig en ontrou teenoor mekaar. Die ou natuur van die mens is een van die terreine wat Satan die meeste aanval. Hy wek mense daartoe op om toe te gee aan hulle eie begeertes en behoeftes en Satan self plaas ook soortgelyke behoeftes en begeertes in die mens se hart. Die volgende dien as voorbeelde: wellus, owerspel, egbreuk, selfliefde, liefde vir geld en plesier, selfsug en eiesinnigheid.

Verder probeer hy om die gelowiges depressief, moedeloos en vol vrees te maak. Dit het tot die gevolg dat mense ook gelowiges nie tot die geveg oorgaan en hulle verset teen die aanvalle, versoekings, manipulering en dominering van die Satan nie.

Hoe berei gelowiges hulself voor vir geestelike oorlogvoering? Bid tot God en bely alle sondes 1 Joh. Jesus Christus het klaar vir jou aan die kruis gesterf , Sy bloed het gevloei om jou van alle sondes asook van die bose te verlos. Dit beteken dat ons dood is vir die sonde, maar lewe vir Christus Rom. Wedergebore mense is nou God se kinders en lewe onder God se gesag en nie meer onder die gesag van die Satan nie. Elkeen kan verseker weet.

Die Bybel leer ons in : 1 Joh. As jy eers met jou verstand begin twyfel aan die feit dat God jou verlos het, dan is jy dodelik gewond en is jy dan geneig om jou lewe in te rig volgens jou natuurlike geaardheid. Geliefdes die duiwel kom met listige aanslae na ons as gelowiges toe Ef.

Hy loop gelowiges nie trompop met leuns nie, nee hy kamoefleer leuns en en bring dit na ons toe as die waarheid en sy plan is dat ons sy leuen moet vat en glo asof dit die waarheid is.

Gelowiges in Christus — ons het die Waarheid. Ons Christelike geloof verskil juis van al die ander gelowe, nl. Lees maar die debate in koerante en u luister daarna op die radio. Geliefdes met die Skild van Geloof keer ons al die brandpyle van die Bose af.

Die duiwel gebruik o. Dit is dan die tyd waarop jy jou rug op God draai en jou eie heil en redding probeer uitwerk, in plaas daarvan om dan juis jou na God te wend vir beskerming en hulp. Ons krag kom immers van Hom af!!

Dit is absoluut noodsaaklik dat elke gelowige sy wapen wat hy gebruik moet ken. Dalk kry jy dit maklik reg, maar met die Bybel kan dit nie so werk nie. Nee jy moet die woorde en beloftes van beskerming in die Bybel gebruik teen die aanslae van die duiwel — dan eers werk dit.

Gelowiges wat bereid is om die Evangelie van Vrede Jesus Christus se Evangelie boodskap aan ander te vertel, is besig om teen die Satan en sy bose magte op te tree, want as meer mense die Here Jesus se boodskap aanvaar en Hom aanneem — verloor die Satan nog iemand wat onder sy heerskappy lewe. Daarom is dit noodsaaklik dat ons as gelowiges sal uitgaan en die goeie nuus gaan verkondig, dat Jesus Christus vir almal gesterf het en dat die wat Hom aanneem en in Hom glo die reg het om kinders van God genoem te word Joh.

Gemeente, Paulus vra in die brief van hom dat die gelowiges in Klein-Asie vir hom sal bid sodat hy met vrymoedigheid die Evangelie sal bekend maak Ef. Kom ons bid nie net vir onsself nie, maar ook vir mekaar om met vrymoedigheid die boodskap van Jesus Christus uit te dra sonder dat ons ons daarvoor sal skaam Rom. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.

Nee ons geveg is in die geesteswereld, wat ons nie kan sien nie, en daarom trek ons in die Geloof God se wapenrusting aan en ons doen dit deur te bid.

Ons kommunikeer tog met God deur met Hom te praat Ef. So om die wapenrusting aan te trek moet ons dit in gebed doen en met smeking — smeking want ons besef dat ons uit eie krag nie staande kan bly teen die listige aanslae van die duiwel nie Ef. In die Onse Vader gebed Matt. Daar is dus dan geen standvastigheid by jou nie. As jy in gebed die wapenrusting van God aantrek Ef. Verder leer Paulus ons ook dat ons nie net vir onsself moet bid nie, maar ook vir ons mede broers en susters Ef.

Ouers bid vir die beskerming van jul kinders. Kinders bid dat God julle ouers sal beskerm. Hoe doen gelowiges geestelike oorlogvoering in die praktyk? Onthou dat dit God se geveg is, ons doen dit net saam met Hom.

Hy het klaar die bose oorwin met Sy kruisiging en opstanding. Daarom proklameer ons as gelowiges die oorwinning, reeds behaal wanneer ons uitgaan en gaan bid. Dit is belangrik om te onthou dat ons afhanklik is en bly van die Here en nie uit eie krag of met menslike wapens iets kan doen nie, maar saam met Christus met Sy kragtige wapens 2 Kor.

LA TRILOGIE BERLINOISE PDF

Oorlogvoering

Soos byvoorbeeld om elke sonde, konflik of probleme te koppel aan demone wat dan uitgedryf moet word. Jesus het partykeer duiwels uitgedryf of mense gesond gemaak sonder enige spraak van demone. Trek julle volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Hierdie teks leer ons baie belangrike waarhede; dat ons slegs sterk kan wees met God se krag, dit is God se wapens wat ons beskerm en ons oorlog is teen die bose geestelike magte in hierdie wereld. Dit is slegs deur ons vehouding met Jesus Christus dat ons enige gesag oor Satan en sy bose magte het. Dit is slegs Sy Naam wat krag het om te berispe.

VILLIPUTHURAR ATA PDF

Wat sê die Bybel van geestelike oorlog?

.

KSIEGA URANTII PDF

Geestelike Oorlogvoering

.

TIP35C PDF

.

Related Articles