JELLEMA HOGERE BOUWKUNDE PDF

Juhn Earn hundreds of bouwunde each month by selling your written material to your fellow students. Amazon Second Chance Pass it on, trade it in, give it a second life. Shopbop Designer Fashion Brands. Jellema hogere bouwkunde 1st year. Thanks to the study guides written by fellow students specifically for your courses, you will never miss a trick when it comes to your exams. Unlimited Jsllema Delivery and more.

Author:Tojall Daimi
Country:Singapore
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):13 January 2016
Pages:365
PDF File Size:5.52 Mb
ePub File Size:16.55 Mb
ISBN:207-7-83269-223-3
Downloads:46135
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YomuroAlle productspecificaties Samenvatting In de serie Jellema Hogere Bouwkunde is het gehele bouwproces in kaart gebracht - vanuit de theorie naar de toepassing daarvan in de praktijk.

Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven beschikken hiermee over een unieke serie standaardwerken. Jellema Hogere Bouwkunde bestaat in totaal uit 13 delen, verdeeld over 18 boeken. Naast het inleidende deel Bouwnijverheid zijn er drie reeksen verschenen: Bouwtechniek, Bouwmethoden en Bouwproces. Iedere reeks belicht een facet van het bouwen en is als zelfstandig studiemateriaal te gebruiken.

De delen uit de verschillende reeksen kunt u naast elkaar inzetten. Inleidend deel: Bouwnijverheid geeft een compleet overzicht van de bouwwereld, inclusief organisatievormen, visies en de rol van opdrachtgevers en overheden.

Bouwnijverheid wordt geleverd met een leeswijzer die inzicht geeft in de verdeling van de drie reeksen van Jellema Hogere Bouwkunde. Reeks 1: Bouwtechniek behandelt de constructieve opbouw van de bouwdelen, de afwerkingstechnieken en de installaties. Reeks 2: Bouwmethoden beschrijft de Nederlandse methoden voor woning- en utiliteitsbouw, de prestatie-eisen en de constructie- en materiaalkeuze. Reeks 3: Bouwproces omvat alle noodzakelijke informatie omtrent de fasen in de totstandkoming van gebouwen.

Daarnaast is er ruim aandacht voor het beheer en onderhoud van gebouwen. Herziening Vanaf wordt de Jellema-reeks herzien en aangepast aan de huidige stand van zaken op technisch gebied en de geldende wet- en regelgeving. Medio verschijnen de volgende herziene delen: 1, 3, 6a, 6b, 6c, 7 en 9.

De herziening van de overige delen volgen in

EL PASEO AHUMADA LIHN PDF

JELLEMA HOGERE BOUWKUNDE PDF

.

JEWELCAD TUTORIAL PDF

Bouw- en civiele techniek

.

A BRILLIANT SOLUTION CAROL BERKIN PDF

Jellema Serie Bouwkunde / Deel 1-13 / Druk 3

.

Related Articles