KIMYAI SAADET PDF

As seen as the photos. The Sylvani have come home to Nore. Claim your app to get free and unrestricted access to your app and developer data. Kimyayi saadet for Android free download at Apk Here store — Voc est disposto a provar a si mesmo neste jogo de adivinhas? Doodle Dragons — Dragon Warriors. This app works without internet with books on indian bare acts with many search features.

Author:Shakus Zolozragore
Country:Tajikistan
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):28 March 2013
Pages:137
PDF File Size:16.83 Mb
ePub File Size:14.93 Mb
ISBN:481-2-58445-848-3
Downloads:99855
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkizshuraHccetl slam ve Zeynddin lakaplaryla tannr. Babas el emeiyle geinen fakir, fakat salih bir insand. Oullarnn iyi yetimeleri iin elinden geleni esirgememiti. Memleketine dndnde yolda soyuldu ve defteri haydutlar tarafndan alnd. Gazali haydutlarn reisinden defterinin geri verilmesini istedi.

Reis "Defteri ne yapacaksn? Btn bildiklerimi oraya yazdm" dedi. Reis gld ve: "Ne biim ilim renmek ki, defterin alnnca bilgin kalmyor! Defterini geri verdi. Bu olayn Gazali zerinde byk etkisi olmutur. Eve dner dnmez deftere yazdklarnn tmn ezberlemitir. Devlet idaresinde byk beceriklik gsteren Nizaml Mlk o devrin en parlak ilim yerleri olan slam medreselerini ayordu. O devirlerde ileri olan ilim medreseleri, Gazali gibi gneleri yetitirdii gibi Hasan bn-i Sabbah gibi delileri ve mer Hayyam gibi hayalcileri de tretiyordu.

Hocasndan zel ilgi gren Gazali, onun seviyesine ulamaktan geri kalmad. Hocasnn lmnden sonra da Nizaml Mlk tarafndan Nizamiye Medresesine ba mderris olarak tayin edildi. Etrafnda kalabalk bir talebe topluluu olutu ve halk tarafndan da ok sevildi. Gazali, kendi yazd "El-Mnkizu Mineddalaf" adl otobiyografisinde bu durumunu genie anlatmaktadr. Bu depresyon maddi bakmdan da onu yormu, vcudu rahatszlk geirmee balamt. Sofiyane bir yaayla seyahate kt. Sonra sklp tekrar yalnzla ekildi. On yl sre ile Tus ehrinde bu hayatn srdrd.

O sralarda slam leminde bozgunculuk had safhaya varmt. Orada bir tekke ve medrese ina ettirip, mrn irad ve ibadetle geirmee balad. Sayn okuyucu!

Bu ihtiyac bir nebzecik olsun gidermek amacyla uzun yllardr eitle eserler yaynladk. Gazali, slam fikir sahasnda bir yolbadr. Eserleri, yazldklar andan gnmze dek Mslmanlar tarafndan en ok okunan yaptlardr.

Gazali, eserleriyle slam fikir dnyasnda yepyeni ufuklar am, ehl-i snnet yolunun daha iyi anlalmas ve tatbik edilmesi iin vesile olmutur. Bu gibi temel eserlere phesiz gnmzde ok fazla ihtiya duyulmaktadr. Buna kar koymann tek yolu temel eserleri okumak, slam iyi renmek ve eksiksiz tatbik etmektir. Bu adan elinizdeki eser ok byk deer tayor. Geri daha nce eitli tercmeleri yapld. Fakat bazs hatal, bazs da yeni nesil tarafndan anlalmayacak kadar ar dille tercme edilmitir. Biz, bunlar gznnde bulundurarak sade, anlalr bir Trke kullanmaya zen gsterdik.

Kitap iki cilt bir arada drt ana blmden meydana gelmi, her blmde on konu ilenmitir. Yani her biri bal bana bir kitap saylabilecek krk konudan olumutur. Sayn Okuyucu! Okuduka greceksiniz ki Gazali her konuda artc bir ilmi derinlie sahiptir. Manta byk nem vermi, tatmin edici aklamalarda bulunmutur. Hata yapmamaya uratk. Byklk, ycelik, ululuk, teklik ona mahsustur.

Onun birliinin delilleri gne kadar parlak ve aktr. Sfatlar da kesin deliller ile bellidir. Onun ululuunun st derecesini hibir yaratk bilemez. Hi kimse onu tam anlamyla anlayamaz. Akl yolu ile ululuunun derecesini anlamak imkanszdr. En akll insan bile, celal nurunun balangcnda hayrete der ve anlama kabiliyeti orada son bulur.

Onun yolunda ilerleyenler ve ona yaklamak iin aba gsterenler mesafe katettike onu hakk ile tanmaktan aciz olduklarn buyruklarna uymaktan kusurlu bulunduklarn idrak ederler.

Bu velilik makamnn en st derecesidir. Ham ve senada eksikliklerini itiraf etmekde peygamberlerin vard makamn en st derecesidir. Ancak onu tanmaktan acze dp, tamamen tanmamazlktan gelmek, derin bir sapklktr. Onu tam anlamyla tanmak iin benzetme yapmak veya rneklerle aklamalar yapmaya almak da faydaszdr. Kullara yaraan ey "Ben insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattm.

Yaratlann vazifesi, yaratcsnn akllara durgunluk veren ilerini ve sfatlarnn bykln bir an olsun aklndan karmamak ve ona ibadetten geri kalmamaktr. Milyonlarca salat ve selam, insanlarn nderi, peygamberlerin sonuncusu, ilahi srlarn kendisine gsterildii sekin insan Muhammed Mustafa S.

Hatta yalnz insan deil, var olan hibir ey bouna yaratlmamtr. Kainat her haliyle gz ve ruha hitap eden deiik eylerin, ztlklarn ve akl almaz uyumsuzluklarn bulunduu bir hikmet ve ibret aynasdr. Vcudu geri topraktan yaratlm ve basit ise de ruhu ulvi ve yksektir. Yaradlnn balangcnda kt ve hayvani sfatlar karm nefsin kt nderciliine dar olmusa da, ktlkle mcadele ukurunda yorulup, iyilii arama potasnda pierek bu kt ve hayvani sfatlardan arnr.

Tembellik yapar, asi olursa en ukura der, akln kullanr, Allah yolunda alrsa en yksee trmanr. Esfel-i safiline alaklarn aasna saplanmak, hayvanlar derecesine inip, ehvet ve fkesine esir olmaktr. En yksek dereceyi elde etmek de, ehvet ve fkesine sahip olmak ve kesin olarak onlarn ynetimini ele geirmektir.

Bu makam ise meleklere mahsustur. Onun cenneti bu olur. Gz mide ve dier organlarn arzu ettii cennet bunun yannda aa kalr. Altn bakr, pirin ve dier madenlerden ayrmak nasl g ise, insan da hayvanlk sfatlarndan arndrp meleklerin saflna ulatrmak iin gereken ilac elde etmek te o derece zordur. Onun iin bu kitaba Kimya- Saadet Kurtulu reetesi ismini verdik.

Bilhassa Kelam ve zellikle de akaid sahasndaki fikirleri slam dnce tarihinde bir dnm noktas tekil eder. Gazali, ehl-i snnete aykr frkalarla, bilhassa mutezile ve batinilerle mcadele etmi, yazd eserlerle onlarn bozuk fikirlerini rtmtr.

Fazali, felsefe ve kelamdan baka tasavvuf alannda da byk ilerlemeler kaydetmitir. Ona gre yalnz akl, insan kurtulu ve saadete gtremez. Gerek bilginin kayna ise ilahi nurdur.

Fkh ve tasavvuftan bahseder. Drt ksmdan meydana gelmi, her ksm on blme ayrlmtr. Gazali bu kitabnda kalbini kaplayan phelerden ve bu phelerden nasl kurtulduundan bahseder. Bunun iin, anahtar, insann kendisini Peygamberimiz buyuruyor ki: "Kendini tanyan, Rabbini tanr. E er delilleri grnrdeki el-yz ve dier organlarn bilmek, grnmeyende de acktn, susadn, kzd zaman intikam almak arzusunu, ehvetine kapld zaman onu tatmin yolunu ilmek ise, bu zellikler hayvanlarda da vardr.

Kendini bilmek demek kendi hakikatini, dnya yolculuuna nereden gelip nereye gideceini, niin yaratldn, dnyaya niin geldiini, saadet ve felaketinin nelere bal olduunu bilmek, dnmek demektir. Her insan, bu sfatlarn hangisinin kendisinde bulundu unu ve hangisinin asl, hangisinin emanet olduunu bilmelidir.

Bunlar bilmeyen, saadette olup olmadn anlayamaz. Zira her birisinin ayr gdas ve ayr saadeti vardr. Yrtclarn saadeti ldrmek, fke ve intikamdr. Meleklerde hibir ekilde, hayvan ve yrtclarn sfat yoktur. Acaba insanlardaki bu sfatlar, insanlarn onlara esir olmas, hizmetlerinde almas iin mi yaratmlar, yoksa insanlarn bunlar kendisine esir etmesi, ilerde meydana gelecek yolculukta binek hayvan olarak kullanmas ve silah olarak yararlanmas iin mi?

Ancak bylece insan saadet tohumunu elde edebilir. Saadete kavumak isteyen bu kt sfatlar ayaklarnn altna alr ve yzn saadetinin bulunduu tarafa evirir.

O halde insann btn bunlar bilmesi gerekir ki, kendini biraz tanyabilsin. Bunlar bilmeyen dinin znden habersizdir. GR Deerli bir madeni pisliklerden ayrp artan forml, kocakarnn sandnda veya derbederin torbasnda deil, padiahlarn hazinelerinde bulunur. O halde bu kurtulu ilacn yeryznden peygamberlerin kalplerinden baka bir yerde arayan yanlm olur. Bylelerin sonu sapklk, sfatlar da kalpazanlktr. Elde ettikleri ey kuruntu ve hayaldir.

Kyamette kalpazanlklar ve kuruntular aa kar ve iflas eder. Bylece peygamberler insanlara ktlklerden arnmann yolunu retirler. O peygamber, yani Hz. Oysa onlar peygamber gelmeden nce ak bir sapklk iindeydiler. Batni ksm ise, bazen nefs, bazen ruh, bazen de kalb dedi imiz ksmdr.

Grlen organlar, bunun askeri ve hizmetileridir. Biz batni ksma kalb diyeceiz.

GAMESTM 126 PDF

Kimyai Saadet

Moogull Voc est disposto a provar a si mesmo neste jogo de adivinhas? Simple, Fast and safe Apk apps store for your android at Apktidy. You can use the AppBrain Ad Detector app to detect libraries in apps installed on your device. ApkHere is really the best place to quickly find thousands useful saaddt apps and new android video games for Samsung Galaxy, Huawei, LG, Sony, Meizu, Asus android phone or tablet devices. You have reached your daily pageview limit Register now to get 5 free AppBrain Intelligence pageviews per day. Aprenda a interpretar ssadet mbolos e profecias do livro mais misterioso da b blia. Kimyayi saadet app for android description: Google Play Rating history and histogram.

FILE ORGANIZATION AND PROCESSING WILEY ALAN L.THARP PDF

Kimya-yı Saadet

.

BT151 DATASHEET PDF

KIMYAI SAADET PDF

.

Related Articles