LUJ LEE SLOVENSKA MITOLOGIJA PDF

Mala Azija, Persija, Arabiia Mongolija, Kina,Japan, A2ija Melanezija, Mikronezija. N,litra ubija bika - rimska skulptura 2 Egipatski prikaz boginje Izide s kravljim rogovima i sundevimkolutom 3. Buda - tibetanska rezbariia

Author:Gujinn Gardalabar
Country:Poland
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):7 July 2018
Pages:202
PDF File Size:15.82 Mb
ePub File Size:9.1 Mb
ISBN:908-1-93157-621-5
Downloads:43497
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashitaxeBlez - Vlasije Blaise - Horz. Crnoglav Tijernoglav. Kad sam god. U god. Edvard Jelinek, god. Docnije je, trudom g. VI, str. Tek Pa sam tako isto sebi dopustio da iznesem i nekoliko novih hipoteza. Osim studije o Kajsarovu, Dobrovski nije imao prilike, da se bavi slovenskom mitologijom.

Prag, Danas se ovo delo ne bi moglo upotrebiti bez opasnosti. Sreznjevski je u Harkovu u Rusiji objavio Tako je on Napreci kritike poslednjih godina su najzad dopustili, da se ostvari i ova prethodna pogodba. Moskva, Ozbiljno treba biti rezervisan i pri knjizi pok. U svojoj zaista strogoj kritici o ovom delu Archiv, t. IX, str. VIII str. Graz, Knjiga g. Ali ne smatram, da je folklor nerazdvojni i bitni deo mitologije. Maja, Priznajem, da su one vrlo sumnjive.

Noc votum fiere summus, Jupiter et ipse Mars, sororque eius Bellona atque gener Cereris iubet" Na drugom mestu knj. Pulkavina hronika XIV v. Nedavno se g. Tako knj. Njegovo se uverenje ne koleba. U toj misiji on bi poslat k njima oko Naziva ih "natio prava et perversa" I, Njihova je zemlja za nj "terra horroris et vastae solitudinis".

Koristio se Adamom Bremenskim od koga mnogo pozajmljuje testis est magister Adamus. I, XIV. Glave Ova hronika ne prelazi godinu Ipak on zna i slovensku etimologiju, na koju aluzira: "Posteri autem tj. Sloveni Mese, id est mediam regionis, nuncupabant eam vel a quadam virgine seducta". Njegov germanski patriotizam buni se na pomisao o slovenskoj mitologiji. Merzeburg je u ovo vreme bio na samoj granici germanskog plemena.

Dva njegova pretka I, 10 su poginuli u borbi protiv njih. VIII, Titmar je u osnovi sujeveran; ali voli da opisuje snove, utvari. On zna, da su oni imali idole III, Na poziv Apsalonov Saks napisa svoje Gesta Danorum. No kao i Helmold on brka Svetovida sa svetim Vidom. O svemu tome Apsalon mu je dao sve podatke. Pripisuju je Olafu Torzonu Olaf Tordzon. U Poljskoj je bio ostavio lepih uspomena. Manje je pouzdan za prvu misiju. Vojteha Adalberta i sv. Stanovnici ponude Otonu novac, da im ne dira svetinje.

Oni behu, veli on, mirae magnitudinis et sculptaria arte incredibili coelata. V, 23 "Huius parietes variae deorum, dearumque imagines mirifice insculptae exteriis ornant Bilo je u tom gradu, veli on, pyramides magnae et in altum more paganico muratae.

Da li su to bili grobovi ili predikaonice? On pristade. On je pratio Otona u njegovoj prvoj misiji. On stavlja u usta svojih lica duge govore.

Herbord i Ebo se dopunjuju na ponekim mestima: Herbord je potpuniji za prvu misiju, a Ebo za drugu. Otkriva u gradu Hologostu: ib. Njegovo je delo vrlo kratko. Zna ih dve. III, c. Ruski teolozi daju nam nekoliko podataka. Tako, Hilarion XI v. Do sada se nije znala njena etimologija. Obredna mesta. Istukan je trpni pridev od glagola istukati, - vajariti. Kumir na prvi pogled meta slovenske fizionomije.

Prvobitno je i postojalo samo u staroslovenskome i ruskome. Treba znati, da mesta, koja nose to ime nisu mesta starih verskih obreda. Molitva se kazuje glagolom modliti-moliti se, koji se nalazi u svim slovenskim jezicima, i dolazi od korena modla - idol. No on je kasnije oporekao tu etimologiju. Ovo se ime nalazi samo u staroslovenskom i ruskom jeziku.

Krek, Einleitung, str. Sva ona koja govore o slovenskoj mitologiji fabrikovana su u XIX veku. IV, str. Svi drugi imaju svoje zasebno zanimanje, i svoj posao, pa se i njemu pokoravaju. Vidom II, On se tu javi bosonog, u vrlo bednom odelu. Izgleda, da je Perun bio vrhovni Bog u Rusa.

Erben a posle njega i Polivka su pretpostavljali, da se u tom obliku krije ime onoga prvobitnoga i vrhovnoga Boga: Sveboh - onaj, koji je Bog sam po sebi. Urgott, stari Bog, izvrstan Bog. Hrast - sveto drvo. Vetar ga donese do jedne obale, koja se od tada prozva Perunova obala, i koja i danas nosi to ime. Ali se nalazi ipak na drugim mestima. Jedna galicijska karta iz godine Ali veronica nema. Navodi se u Bugarskoj jedna planina Perin, pa bi se htelo, da je to Perunova planina.

No trebalo bi znati, od kada postoje ova imena. U ono vreme, u vreme starih bogova, u vreme boga Paroma. Do sada ih niko nije osporio. Njega navode kao ime lica Krek, str. Da li i Helmoldovom Proven-y, treba videti Peruna?

ACI 506R-05 GUIDE TO SHOTCRETE PDF

Slovenska mitologija

Blez - Vlasije Blaise - Horz. Crnoglav Tijernoglav. Kad sam god. U god.

BRONCOSCOPIA VIRTUAL PDF

Rečnik svetske mitologije

.

FAIRCHILD FMS7000 PDF

Luj Leže - Slovenska mitologija

.

KONNO RASTAN PDF

Luj Leže - Slovenska Mitologija

.

Related Articles