LENTAGRAN 45 WP PDF

Behandlingsfrist Mе i broccoli, blomkеl, rosenkеl, grшnkеl, hovedkеl, kеlrabi, majroe og kеlroe ikke anvendes senere end 42 dage fшr hшst. Mе i lшg, skalottelшg og hvidlшg ikke anvendes senere end 56 dage fшr hшst. Mе i forеrslшg og porre ikke anvendes senere end 28 dage fшr hшst. Mе i asparges kun anvendes under bladene efter hшst eller fшr fremspiring. Forbehold Brugsanvisningens doseringsangivelser mе ikke overskrides.

Author:Kimi Brashakar
Country:South Sudan
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):23 May 2005
Pages:294
PDF File Size:11.80 Mb
ePub File Size:12.16 Mb
ISBN:945-8-65945-596-4
Downloads:23855
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShakagrelBehandlingsfrist Mе i broccoli, blomkеl, rosenkеl, grшnkеl, hovedkеl, kеlrabi, majroe og kеlroe ikke anvendes senere end 42 dage fшr hшst. Mе i lшg, skalottelшg og hvidlшg ikke anvendes senere end 56 dage fшr hшst. Mе i forеrslшg og porre ikke anvendes senere end 28 dage fшr hшst. Mе i asparges kun anvendes under bladene efter hшst eller fшr fremspiring. Forbehold Brugsanvisningens doseringsangivelser mе ikke overskrides.

Arbejde i hovedkеl, rosenkеl, broccoli, blomkеl, glaskеl kеlrabi , majroer, kеlroer og andre foderkеl, grшnkеl og andre bladkеl, porre, kepalшg, skalottelшg, forеrslшg, hvidlшg og etablerede asparges pе friland mе fшrst finde sted 2 dage efter sprшjtning. Undgе forurening af vandmiljшet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprшjteudstyr nжr overfl adevand SP1. Mе ikke opbevares sammen med fшdevarer, drikkevarer og foderstoffer. Afstand til vandlшb Mе ikke anvendes nжrmere end 5 meter fra vandmiljшet vandlшb, sшer mv.

Afstand til veje, beboelse mv. Ingen oplysninger.

ALCATEL TEMPORIS MAX PLUS PDF

Belchim árlista 2019

.

KODEL VYRAI VEDA KALES PDF

Lentagran 45 WP ( 10 g )

.

BIBLIA ANANIA PDF

Lentagran 45 WP

.

Related Articles